องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการจัดตั้ง | ความหมายของตราสัญลักษณ์  |  แผนที่และอาณาเขต  | ข้อมูลประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม | OTOP ตำบล 

 

ประวัติการจัดตั้ง

          :::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์

:::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนที่และอาณาเขต:::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   ข้อมูลประชากร

:::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       สภาพทางเศรษฐกิจ

:::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OTOP ตำบล 

:::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

 

                                                                         

 

 

  
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network