องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
 

Google
Search WWW Search เว็บไซต์สันป่ายาง

  

 
 

Untitled Document
 
 
  
 

  Untitled Document 
 
 

 
 

 

 แผนผังเว็บไซต์


ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
  ประวัติความเป็นมา
ความหมายของตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
แผนที่และอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
OTOP ตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
รางวัลเกียรติยศ
  โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา

  จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งานบุคคล
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานคลังและภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
แผนอัตรากำลัง
การเลือกตั้ง
คู่มือประชาชน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ติดต่อเรา
กิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
เว็บบอร์ด

มุมKM
มุมกฎหมายท้องถิ่น
สถิติการให้บริการ 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network