องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณซอยบ้าน นายประภาส เนระวงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล....
[28-2-2561]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณซอยบ้าน นายวิชาญ ไชยสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล....
[28-2-2561]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณซอยหน้าโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล....
[18-1-2561]


กำลังแสดงหน้าที่ 10 / 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network