องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document
 “ให้ทางรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อชีวิตและลมหายใจผู้ป่วย ความดีง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้” 
 20-12-2561
 

               “ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้” เป็นข้อความรณรงค์ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 27 องค์กร ภายใต้การทำงานร่วมกันในชื่อคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมกันคิดค้นขึ้นมาเพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน นอกจากการคิดค้นข้อความรณรงค์ดังกล่าวนี้แล้ว คณะทำงานยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้”เพื่อให้การกู้ชีพฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้มากที่สุดอีกด้วย
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network