องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document
 ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรบรู้ข้อมูลทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/f54kq0 
 1-5-2562
 

               ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรบรู้ข้อมูลทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/f54kq0
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network