องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document
 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
 5-6-2562
 

               ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสันป่ายาง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network