องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ประกาศนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
5-11-2561

               

ประกาศนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2562ไฟล์แนบ : 152.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network