องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น ผู้บริหา ฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
19-11-2561

               

ไฟล์แนบ : 178.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network