องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสันป่ายางให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21-3-2562

               

ไฟล์แนบ : 210.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network