องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
21-3-2562

               

ไฟล์แนบ : 215.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network