องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562)
25-4-2562

               

ไฟล์แนบ : 218.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network