องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเอียก – ผาแด่น หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
13-5-2562

               

ไฟล์แนบ : 219.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network