องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองฝายต้นงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จ
21-5-2562

               

ไฟล์แนบ : 221.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network