องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562)
5-6-2562

               

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562)

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางไฟล์แนบ :
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network