องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-PlanNACC)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ12เดือน)
11-10-2562

               

ไฟล์แนบ : 300.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network