องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ประกาศและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณหน้าบ้านนายทา สาสัตย์ ถึงลำห้วยแม่ริม
10-10-2562

               

ไฟล์แนบ : 301.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network