องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร - บ้านหนองก๋าย - บ้านเอียก หมู่ที่ 3 ตำบลสันป่ายาง จำนวน
30-5-2560

               

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายหน้าโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร - บ้านหนองก๋าย - บ้านเอียก หมู่ที่ 3 ตำบลสันป่ายาง จำนวน 3 จุดไฟล์แนบ : 56.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network