องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
22-6-2560

               

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ไฟล์แนบ : 66.pdf
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network