องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14-9-2560

               

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ไฟล์แนบ : 71.zip
 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network