พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่