ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
21
เดือนที่แล้ว
765
ปีนี้
8,072
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
9,802
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 
-:- ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากเหตุพิเศษ 
-:- การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมฝึกทักษะการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์ ฮย่าลืม! ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
-:- มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครอง 
-:- มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเด็กปฐมวัย 
-:- ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยและการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง 

ร่วมกันบำรุงรักษาแปลงผักและทำค้างผัก วันที่ 27 ก.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ครั้งที่ 1/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้ให้คณะครูลงพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อนำใบงาน สื่่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมอาหารเสริม(นม) ใปมอบให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปให้เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.สันป่ายาง ที่ปิดเรียน ระหว่างวันที่ 13-30 กรกฏาคม 2564
ทำความสะอาดตลาดสด หมู่ 3 บ้านสันป่าตึง
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโคcovid 19 และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง
โครงการอบรมส่งเสริมฝึกทักษะ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่่น ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ การทำสวยดอกไม้ ,การทำหมากสุ่ม หมากเบ็ง ,การใส่ขันแก้วทั้งสาม ,การทำข้าวเงี้ยว,การทำข้าวซอย ,การทำขนมมันสำปะหลัง ,การฮิบยาสมุนไพร จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. ถนนสายสันป่าตึง - บ้านเอียก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. ถนนสายสันป่าตึง - บ้านเอียก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองก๋าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้า หมู่ 2 บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายางบริเวณถนนสายห้วยเต๋ยต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยน (GABION) ป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ริม บ้านเอียก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณหน้าบ้านนางแสงคำ บุรีรัตน์) ขนาด 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 0.35 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายห้วยเต๋ย บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง บริเวณถนนสายห้วยเต๋ยต่อจากถนนเดิม 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยน ป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ริม บ้านเอียก หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณหน้าบ้าน นางเเสองคำ บุรีรัตน์) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (ท่าสะเรียม) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณปากทางเข้าซอยหน้าบ้านนายพนม โพนงาม 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณซอย 15 บ้านนายบุญส่ง จิระโต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
-:- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

ร้านอาหารฮิมห้วยคาเฟ่
บุษบา การ์เด้นรีสอร์ท
วัดสันป่ายาง


ดอกไม้จันทน์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันป่ายาง
ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านผาแด่น
ซีอิ๊วขาวและเต้าเจี้ยว ตราช้อนทอง
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ