ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
239
เดือนนี้
1,508
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
9,566
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
27,739
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่งไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 22 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 21 
-:- ประกาศเรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 20 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่องการสวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% 

นายประพันธ์ หวังทวยทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริม ฝึกทักษะการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม อบต.พบประชาชน ในวันที่ 21 ก.ค. 65 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (การสอนทำซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็ม และซาลาเปาไส้ครีม) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน (การเพาะเห็ด)
โครงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเท่ียนพรรษา ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2565 ณ วัดในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง และสำนักสงฆ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 11 วัดนำโดย นายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
โครงการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเท่ียนพรรษา ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฏาคม 2565 และในวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ณ วัดสันป่าตึง หมู่3 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) นำโดย นายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง และนายบุญมี บุญทาทิพย์ ,นายบุญยัง ศรีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บริเวณหลังบ้านนางเรือนแก้ว ทิพจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยการเปลี่ยนหลังคาเดิมทั้งหมด โดยวิธีเพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยการเปลี่ยนหลังคาเดิมทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณหน้าบ้านนายถา หมื่นแก้ว ถึงลำน้ำแม่ฮาว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เชื่อมต่อจากถนนคสล. สายหลังโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ถึงบ้านนางสมสาย ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ ราวเหล็กกั้นข้างถนนสายป่าตึง-หนองก๋าย บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ สุริยา หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 (ท่าสะเรียม) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ถึงบ้านนางสมสาย ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายถา หมื่นแก้ว ถึงลำห้วยแม่ฮาว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม)  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการราวกั้นเหล็กข้างถนนสายบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ สุริยา หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเอียก – ผาแด่น หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง – สันป่าตึง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:- ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณทางเข้าประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนสันป่าตึง  
-:-  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณซอย 18 เชื่อมต่อจากหน้าบ้านนายปรีชา แสงมณี 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม65 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน65 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2565  
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

ปางช้าง Elephant Retirement Park
หุบเขาคนโฉด
วัดบ้านเอียก


กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ถุงกระสอบปุ๋ย"
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ถั่วเน่าแผ่น"
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ข้าวแคบ"
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ