ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,392
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
12,022
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
13,752
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- หลักฐานประกอบใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.) 
-:- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม เนื่องจากเหตุพิเศษ ครั้งที่ 8 
-:- แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  
-:- ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากเหตุพิเศษ เพิ่มเติม ครั้งที่ 7  
-:- ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากเหตุพิเศษ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ U2T ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร “การทำกล้วยอบเนย และขนมกล้วย” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางพาผู้สูงอายุคนพิการเข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ที่โรงพยาบาลแม่แตง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้มอบให้คณะครู แจกใบงาน แบบฝึกหัด สื่่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมจ่ายค่าอาหารกลางวัน สำหรับให้ผู้ปกครองนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็ก และอาหารเสริม(นม) เพื่อนำไปให้เด็กปฐมวัยได้ดื่มในช่วงที่ปิดเรียน ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2564
ประชุมพนักงานจ้าง วันที่ 2 กันยายน 2564
กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงผัก ถอนหญ้าใส่ปุ๋ย ปลูกผักสวนครัว ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตามโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร และสร้างความสามัคคีของพนักงานในองค์กร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำใบงาน/แบบฝึกหัด/หนังสือแบบเรียน/หนังสือส่งเสริมการอ่าน แจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. ถนนสายสันป่าตึง - บ้านเอียก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. ถนนสายสันป่าตึง - บ้านเอียก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ซอยเข้าบ้านนายติ๊บ วงค์หลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 20 ทางเข้าประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 18 เชื่อมต่อจากหน้าบ้านนายปรีชา แสงมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 17 ตำบลสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบ้านนายสุทธิพงศ์ โปธิวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 บริเวณซอยหน้าบ้านนายวิ ทองคำ - บ้านนายผิ่ว ไชยศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแด่น หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางสุพิน ปิ่นตา ถึงบ้านนายสุข เจาะจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยเต๋ย บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 (บริเวณต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณทางเข้าประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนสันป่าตึง  
-:-  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณซอย 18 เชื่อมต่อจากหน้าบ้านนายปรีชา แสงมณี 
-:-  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเอียก หมู่ที่ 5 บริเวณเข้าซอยหน้าบ้านนายวิ ทองคำ-บ้านนายผิ่ว ไชยศิลป์ 
-:-  ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง ซอยเข้าบ้านนายติ๊บ วงค์หลาย 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายห้วยเต๋ย บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง บริเวณถนนสายห้วยเต๋ยต่อจากถนนเดิม 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยน ป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ริม บ้านเอียก หมู่ที่ 5 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
-:- แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

ร้านอาหารฮิมห้วยคาเฟ่
บุษบา การ์เด้นรีสอร์ท
วัดสันป่ายาง


ดอกไม้จันทน์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันป่ายาง
ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านผาแด่น
ซีอิ๊วขาวและเต้าเจี้ยว ตราช้อนทอง
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ