ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยยี่เป็งสันป่ายาง 
-:- ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- เผยแพร่สือประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญภายใต้แคมเปญ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด 
-:- ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 
-:- อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด ที่มีผลต่อแม่และลูก 
-:- ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
กิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ด้วยการ พรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 4 ณ วัดหนองบัวน้อย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 3 ณ วัดสันป่ายาง
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตำบลสันป่ายาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566 โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566  
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-003 สายสันป่ายาง-สันป่าตึง 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-009 สายหลังอ่างโป่งเป้า หมู่ที่ บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น (ห้วยหนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น (ห้วยวังครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ลงสู่อ่างโป่งเป้า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขากแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คศล) บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองก๋าย หมู่ที่4 บริเวณหน้าบ้านนางแสงคำ บุรีรัตน์ ถึงหน้าตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:-  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:-  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ถึงบ้านนางสมสาย ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงสวนนางเนืองนิตย์ สารอูป หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 20 ทางเข้าประปาหมู่บ้าน 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 196-009 สายหลังอ่างโป่งเป้า หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ฝายหล่ายหน้าบริเวณข้างพื้นที่นาของนายตาล ทิพจร 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาเพื่ออุปโภค – บริโภค และการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค – บริโภค หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ปางช้าง Elephant Retirement Park
วัดบ้านเอียก
วัดดอยน้ำทุ้ม


ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
สมุนไพรยาดอง
ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเปป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจใน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ