ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
870
เดือนที่แล้ว
1,045
ปีนี้
5,719
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
23,892
ไอพี ของคุณ
44.192.47.87

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 22 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 21 
-:- ประกาศเรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 20 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่องการสวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% 
-:- มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย สำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง และผู้มาติดต่อราชการ 
-:- การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง วันที่3 (วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565)
บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง วันที่2 (วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ..2565 วันที่ 14 มิ.ย. 2565 จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลสันป่ายาง
บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง วันแรกของการเปิดเรียน (วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและการเผชิญการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) กลุ่มเป้าหมายรุ่นที่4 ชั้นเตรียม วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านสันป่าตึง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการทำคอนเฟลกธัญพืชและคุ้กกี้ธัญพืช วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บริเวณหลังบ้านนางเรือนแก้ว ทิพจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยการเปลี่ยนหลังคาเดิมทั้งหมด โดยวิธีเพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยการเปลี่ยนหลังคาเดิมทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณหน้าบ้านนายถา หมื่นแก้ว ถึงลำน้ำแม่ฮาว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เชื่อมต่อจากถนนคสล. สายหลังโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ถึงบ้านนางสมสาย ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ ราวเหล็กกั้นข้างถนนสายป่าตึง-หนองก๋าย บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ สุริยา หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ถึงบ้านนางสมสาย ประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายถา หมื่นแก้ว ถึงลำห้วยแม่ฮาว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม)  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงการราวกั้นเหล็กข้างถนนสายบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ สุริยา หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเอียก – ผาแด่น หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง – สันป่าตึง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:- ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณทางเข้าประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนสันป่าตึง  
-:-  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณซอย 18 เชื่อมต่อจากหน้าบ้านนายปรีชา แสงมณี 
-:-  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเอียก หมู่ที่ 5 บริเวณเข้าซอยหน้าบ้านนายวิ ทองคำ-บ้านนายผิ่ว ไชยศิลป์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2565  
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 

ปางช้าง Elephant Retirement Park
หุบเขาคนโฉด
วัดบ้านเอียก


กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ถุงกระสอบปุ๋ย"
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ถั่วเน่าแผ่น"
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ข้าวแคบ"
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ