ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 3 เม.ย. 2566กองการศึกษาDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 มี.ค. 2566สำนักปลัดDownload
คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย 23 ก.พ. 2566กองคลังDownload
คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง-ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 23 ก.พ. 2566กองช่างDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 23 ก.พ. 2566กองคลังDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.พ. 2566กองคลังDownload
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 23 ก.พ. 2566กองคลังDownload
แบบลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 ก.พ. 2566สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ 14 ก.พ. 2566สำนักปลัดDownload
แบบคำขอยกเลิกบัตรคนพิการ 8 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ 8 เม.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 23 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ 23 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบขออนุญาตก่อสร้าง 18 ม.ค. 2564กองช่างDownload
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 18 ม.ค. 2564กองช่างDownload
หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต 18 ม.ค. 2564กองช่างDownload
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 18 ม.ค. 2564กองช่างDownload
แบบคำร้องทั่วไป 7 ธ.ค. 2563สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1