ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 5 เม.ย. 2565
2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 มี.ค. 2565
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 256518 มี.ค. 2565
4หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง พนักงาน ประจำปี พ.ศ. 256518 มี.ค. 2565
5หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 มี.ค. 2565
6หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 118 มี.ค. 2565
7หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 มี.ค. 2565
8รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ม.ค. 2565
9นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 25654 ม.ค. 2565
10กลยุทธ์หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25664 ม.ค. 2565
11รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564-ครั้งที่-111 พ.ค. 2564
12รายงานผลการติดตามประเมินผลบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 256311 พ.ค. 2564
13นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-25647 พ.ค. 2564
14ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
15การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม7 พ.ค. 2564
16ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ7 พ.ค. 2564
17ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
18ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
19การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล7 พ.ค. 2564
20ประกาศการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล7 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|