ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25659 ธ.ค. 2565
2การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 2565
3การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 28 ธ.ค. 2565
4การเรียกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 1 ธ.ค. 2565
5ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25651 ส.ค. 2565
6การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 24 ก.ค. 2565
7การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 5 มิ.ย. 2565
8ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25655 พ.ค. 2565
9การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 27 เม.ย. 2565
10ระเบียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.25656 ม.ค. 2565
11ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256528 ธ.ค. 2564
12ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก27 ธ.ค. 2564
13การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางสมัยมัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 2564
14ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 27 ก.ค. 2564
15ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256427 ก.ค. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เชิญเขารับฟังการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 127 ก.ค. 2564
17ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก 19 ก.ค. 2564
18การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 19 ก.ค. 2564
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 319 ก.ค. 2564
20ขอเชิญประชุมสภา อบต.สันป่ายาง 27 พ.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|