ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก27 ธ.ค. 2564
2ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 27 ก.ค. 2564
3ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256427 ก.ค. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เชิญเขารับฟังการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 127 ก.ค. 2564
5ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก 19 ก.ค. 2564
6การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 19 ก.ค. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 319 ก.ค. 2564
8ขอเชิญประชุมสภา อบต.สันป่ายาง 27 พ.ค. 2564
9ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256427 พ.ค. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เชิญเขารับฟังการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 127 พ.ค. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เชิญเขารับฟังการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 127 พ.ค. 2564
12การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 17 พ.ค. 2564
13การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 17 พ.ค. 2564
14การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 17 พ.ค. 2564
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 217 พ.ค. 2564
16ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 26 ม.ค. 2564
17ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256426 ม.ค. 2564
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เชิญเขารับฟังการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 126 ม.ค. 2564
19การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 19 ม.ค. 2564
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 119 ม.ค. 2564

1 2 3   >>  >|