ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.สันป่ายาง ประจำปี พ.ศ. 256517 ก.พ. 2566
2รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.สันป่ายาง ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ต.ค. 2564
3รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.สันป่ายาง งานจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 ต.ค. 2564
4ขอรายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการงานสวัสดิการสังคม อบต.สันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 ต.ค. 2564
5รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร พ.ศ. 256321 ก.ค. 2564
6รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการงานสวัสดิการสังคม อบต.สันป่ายาง ประจำปี พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
7รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการงานสวัสดิการสังคม อบต.สันป่ายาง ประเภทการใช้บริการ ด้านการขอสิทธิ์เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.25637 ต.ค. 2563
8รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการงานสวัสดิการสังคม อบต.สันป่ายาง ประเภทการใช้บริการ ด้านความพิการ พ.ศ.25637 ต.ค. 2563
9รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการงานสวัสดิการสังคม อบต.สันป่ายาง ประเภทการใช้บริการ ด้านผู้สูงอายุ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ พ.ศ.25637 ต.ค. 2563
10รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของ อบต.สันป่ายาง งานจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25633 ก.ค. 2563
11รายงานผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 พ.ค. 2563
12รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.สันป่ายาง ประจำปี พ.ศ. 256225 ก.ย. 2562
13รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 256130 ก.ย. 2561

1