ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1การลงเวลาปฏิบัติราชการ4 ม.ค. 2564
2การลาของข้าราชการ4 ม.ค. 2564
3การแต่งกายของข้าราชการ4 ม.ค. 2564
4เครื่องราชอิสริยาภรณ์4 ม.ค. 2564
5การเลื่อนขั้นเงินเดือน4 ม.ค. 2564
6การบันทึกรายงานการประชุม4 ม.ค. 2564
7ตัวอย่างลักษณะความผิดทางวินัยของข้าราชการ4 ม.ค. 2564
8การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตามระเบียบใหม่7 ธ.ค. 2563
9การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่7 ธ.ค. 2563
10การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 25627 ธ.ค. 2563
11การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์7 ธ.ค. 2563
12คุ่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า7 ธ.ค. 2563
13คู่มือการกำหนดสายงานตำแหน่งและระดับสายงานข้าราชการ7 ธ.ค. 2563
14คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 ธ.ค. 2563
15คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์7 ธ.ค. 2563
16คู่มือการจัดทำงบประมาณ7 ธ.ค. 2563
17คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี7 ธ.ค. 2563
18คู่มือขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี7 ธ.ค. 2563
19คู่มือตัวอย่างคำสั่งงานบุคลากร7 ธ.ค. 2563
20คู่มือตามพรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25357 ธ.ค. 2563

1 2   >>  >|