ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
3,399
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
34,520
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
76,063
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์15 ก.พ. 2565
2คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร14 ก.พ. 2565
3คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน14 ก.พ. 2565
4คู่มือการดำเนินการช่วยเหลือสาธารณภัย14 ก.พ. 2565
5คู่มือการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ14 ก.พ. 2565
6คู่มือการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ14 ก.พ. 2565
7คู่มือการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 14 ก.พ. 2565
8คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด14 ก.พ. 2565
9คู่มือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 ก.พ. 2565
10คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย5 ก.พ. 2565
11คู่มือการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค4 ก.พ. 2565

1