ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
3,399
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
34,520
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
76,063
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน9 มี.ค. 2565
2คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน14 ก.พ. 2565
3คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา7 ก.พ. 2565
4คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน7 ก.พ. 2565
5คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง17 ม.ค. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต14 ม.ค. 2565
7คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม14 ม.ค. 2565
8คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น14 ม.ค. 2565
9คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณ14 ม.ค. 2565
10คู่มือการเลื่่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา14 ม.ค. 2565
11คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน14 ม.ค. 2565
12คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 14 ม.ค. 2565
13คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานอปท14 ม.ค. 2565
14คู่มือการจัดทำงบประมาณ10 ม.ค. 2565

1