ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256623 ธ.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ต.ค. 2562
4ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล 2563 1 ต.ค. 2562
5ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ต.ค. 2561
6แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-25632 ต.ค. 2560

1