ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ประจำปีการศึกษา 256624 เม.ย. 2566
2ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันและเงินรางวัลการแข่งขันอาหารพื้นเมือง7 เม.ย. 2566
3ประกาศผลเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศพด.อบต.สันป่ายาง-ปีการศึกษา-25664 เม.ย. 2566
4ประกาศการกำหนดเงินรางวัลการแข่งขันกีฬา13 ก.พ. 2566
5ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง28 ต.ค. 2565
6ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง18 ต.ค. 2565
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริารส่วนตำบลสันป่ายาง30 ก.ย. 2565
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ขององค์การบริารส่วนตำบลสันป่ายาง30 ก.ย. 2565
9แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.สันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ 25653 พ.ย. 2564
10ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ-และพนักงานจ้าง-256411 พ.ค. 2564
11ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
12ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
13ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
14ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
15ข้อบังคับว่่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
16ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน5 ธ.ค. 2563
17คำสั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25625 ธ.ค. 2563
18ประกาศกำหนดขนาดและกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง29 เม.ย. 2563
19คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2563 (เพิ่มเติม)3 ก.พ. 2563
20คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2563 (เพิ่มเติม) 3 ก.พ. 2563

1 2   >>  >|