ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 25668 พ.ย. 2566
2แต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะขาย ประจำปีงบประมาณ 25666 พ.ย. 2566
3แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 25661 พ.ย. 2566
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส้วนตำบล8 ก.ย. 2566
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668 ก.ย. 2566
6หลักเกณฑ?และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง8 ก.ย. 2566
7แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 256629 ก.ย. 2566
8แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ประจำปีการศึกษา 256624 เม.ย. 2566
9ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันและเงินรางวัลการแข่งขันอาหารพื้นเมือง7 เม.ย. 2566
10ประกาศผลเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศพด.อบต.สันป่ายาง-ปีการศึกษา-25664 เม.ย. 2566
11ประกาศการกำหนดเงินรางวัลการแข่งขันกีฬา13 ก.พ. 2566
12ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง28 ต.ค. 2565
13ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง18 ต.ค. 2565
14คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริารส่วนตำบลสันป่ายาง30 ก.ย. 2565
15คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 ขององค์การบริารส่วนตำบลสันป่ายาง30 ก.ย. 2565
16แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.สันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ 25653 พ.ย. 2564
17ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ-และพนักงานจ้าง-256411 พ.ค. 2564
18ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
19ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
20ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|