ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1 คู่มือประชาชน การรับสมัครเด็กปฐมวัย-อบต-สันป่ายาง 4 มี.ค. 2564
2คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์3 มี.ค. 2564
3คู่มือประชาชน กาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ3 มี.ค. 2564
4คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร 3 มี.ค. 2564
5คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์3 มี.ค. 2564
6คู่มือประชาชน การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ3 มี.ค. 2564
7คู่มือประชาชน การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 มี.ค. 2564
8คู่มือประชาชน การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค3 มี.ค. 2564
9คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง3 มี.ค. 2564
10คู่มือประชาชน การขออนุญาตใหม่การขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ3 มี.ค. 2564
11คู่มือประชาชน การขออนุญาตใหม่ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด3 มี.ค. 2564
12คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่3 มี.ค. 2564
13คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย3 มี.ค. 2564
14คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน3 มี.ค. 2564
15คู่มือประชาชน การดำเนินการช่วยเหลือสาธารณภัย3 มี.ค. 2564
16คู่มือประชาชน การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์3 มี.ค. 2564
17ความรู้การดูแลตนเองและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ5 ธ.ค. 2563
18คู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ5 ธ.ค. 2563
19คู่มือบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงอายุ5 ธ.ค. 2563
20คู่มือเสียภาษี5 ธ.ค. 2563

1