ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.256520 เม.ย. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง17 ม.ค. 2565
3ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ-และพนักงานจ้าง-256413 พ.ค. 2564
4ประกาศ-เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น-ประจำปีงบประมาณ-256411 พ.ค. 2564
5กิจกรรมเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล11 พ.ค. 2564
6ประกาศเจตนารมณ์ทุจรติคอรับชั่น พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
7การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนสันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2561
8เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
9ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรับชั่น ประจำปี 25631 ต.ค. 2561
10ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2561
11ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 1 ต.ค. 2561
12ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ต.ค. 2561

1