ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตันกับผลประโยชน์ส่วนรวม6 ต.ค. 2563
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 ต.ค. 2563
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต5 ต.ค. 2563
4การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง2 ต.ค. 2563
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2 ต.ค. 2563
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2 ต.ค. 2563
7มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2563
8มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน2 ต.ค. 2563
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2 ต.ค. 2563

1