ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 117 มี.ค. 2565
2รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สัมยแรก ครั้งที่ 228 ม.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 118 ม.ค. 2565
4 รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง (ครั้งแรก)27 ธ.ค. 2564
5 รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 128 ก.ย. 2564
6รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 1 ก.ย. 2564
7รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 5 ส.ค. 2564
8รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 27 มิ.ย. 2564
9รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 มิ.ย. 2564
10รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 322 ก.พ. 2564
11รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 215 ก.พ. 2564
12รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก1 ก.พ. 2564
13รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 13 ก.ย. 2563
14รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 110 ส.ค. 2563
15รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 3 ก.ค. 2563
16รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 3 22 พ.ค. 2563
17รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 13 พ.ค. 2563
18รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 17 พ.ค. 2563
19รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 5 ก.พ. 2563
20รายงานการประชุมสภา อบต.สันป่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 3 ก.พ. 2563

1 2   >>  >|