ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

1
คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดทำโครงการโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์  และได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566  ทั้ง 5 หมู่บ้าน 

05 มิถุนายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

12 พฤษภาคม 2566

การให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจร ตามโครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเดินทางปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เชิญวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัยให้ถูกต้อง  ตามโครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเดินทางปลอดภัย โดยนายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 

09 มกราคม 2566

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก้เด็ก ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นำขนม เครื่องดื่ม และอาหารมาร่วมสนับสนุน

28 ธันวาคม 2565

การประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นและรับสมุดประจำตัวของเด็กเล็ก ณ ห้องประชุม อาคาร 3 

22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องวันลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)

ให้เด็กได้เรียนรู้การเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และเชิญวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำซุ้มประตูป่า และประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

08 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้นำเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันป่ายาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตามหน่วยการเรียนรู้ เรื่่อง วิถีสันป่ายาง ระดับชั้นปฐมวัยชั้นปีที่1, 2 และ 3 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้นำเด็กเล็ก ศพด.อบต.สันป่ายาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตามหน่วยการเรียนรู้ เรื่่อง วิถีสันป่ายาง ระดับชั้นปฐมวัยชั้นปีที่1, 2 และ 3 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และปลูกฝังให้เด็กรักถิ่นที่อยู่ของตนเอง 

05 กันยายน 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน (กิจทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็ก ๆ ไปยัง หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์  

23 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริม

ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไปในอนาคต

18 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  ได้จัดการเรียนการสอนแบบ โครงการงาน (Project Approach) หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง เห็ด ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
27 มิถุนายน 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน แก่ผู้ปกครอง

02 พฤษภาคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน พร้อมกับส่งคืนอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวของเด็ก คืนแก่ผู้ปกครอง

07 เมษายน 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ รวมถึงจัดสื่อให้ยืม เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ปิดเรียนระหว่างวันที่ 14 - 31  มีนาคม 2565) 

17 มีนาคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ รวมถึงจัดสื่อให้ยืม เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ปิดเรียนระหว่างวันที่ 7 - 18  กุมภาพันธ์ 2565) 

08 กุมภาพันธ์ 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำค่าอาหารกลางวันและใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ ครั้งที่ 15 (ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565) 

18 มกราคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)