ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบทอดประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 และนำเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม กับทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำเด็กเล็กขึ้นแสดงความสามารถ การฟ้อนประกอบเพลงรำวงลอยกระทง  ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 

28 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 4 ณ วัดหนองบัวน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ( กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 4) เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดหนองบัวน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็กปฐมวัยในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม  

25 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 3 ณ วัดสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ( กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 3) ณ วัดสันป่ายาง  หมู่ที่ 2  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ลานป่ายาง สถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลสันป่ายาง  กิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็กปฐมวัยในระดับชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม

08 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 2 ณ วัดสันป่าตึง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ( กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 2) ณ วัดสันป่าตึง  หมู่ที่ 3  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็กปฐมวัยในระดับชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 

31 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน (เพาะเห็ด),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมการเพาะเห็ด)  ซึ่งจัดกิจกรรมโดย

เริ่มเพาะเห็ด ดูแล รดน้ำ และนำเห็ดที่เพาะไว้ มาประกอบอาหารให้เด็กได้รับประทาน 

#การเรียนรู้ที่ดี คือ การที่ได้ลงมือทำ#

28 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 1  ณ วัดหนองก๋าย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ( กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 1) ณ วัดหนองก๋าย  หมู่ที่ 4  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็กปฐมวัยในระดับชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การกราบ การไหว้ การทำสมาธิ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในวัดหนองก๋าย อาทิเช่น ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียงวิทยุ การทำขนม รวมถึงร้านค้าภายในบริเวณวัด 

09 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) โดยร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการเด็กปฐมวัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566  และเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566  

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 

ในวันพฤหัสบดี  ที่ 22  มิถุนายน 2566  

23 มิถุนายน 2566

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดทำโครงการโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์  และได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566  ทั้ง 5 หมู่บ้าน 

05 มิถุนายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

12 พฤษภาคม 2566

การให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจร ตามโครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเดินทางปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เชิญวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัยให้ถูกต้อง  ตามโครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเดินทางปลอดภัย โดยนายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 

09 มกราคม 2566

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก้เด็ก ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นำขนม เครื่องดื่ม และอาหารมาร่วมสนับสนุน

28 ธันวาคม 2565

การประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นและรับสมุดประจำตัวของเด็กเล็ก ณ ห้องประชุม อาคาร 3 

22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องวันลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)

ให้เด็กได้เรียนรู้การเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง และเชิญวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำซุ้มประตูป่า และประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง

08 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)