ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

1
โรคอุจจาระร่วง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
อ่านซักนิด ป้องกันได้
ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นฤดูร้อนส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทานมีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิด ภาวะโรคอุจจาระร่วง สามารถพบได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ํา กว่า ๕ ปี
โรคอุจจาระร่วง (Ciarrhea)เป็นภาวะที่ทําให้เกิดการถ่าย อุจจาระเหลวเป็นน้ําอย่างผิดปกติตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด อย่างน้อย ๑ ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ําที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่ อาหารสกปรกและมีการปนเปื้อนเชื้อโรค
01 พฤษภาคม 2566

"Heat stroke" โรคฮีทสโตรก,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
รู้ทันป้องกันได้ "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก ภาวะร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ !!!!
๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคฮีทสโตรก (Heat stroke) เป็นภาวะ ที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติ โดยมีอาการสําคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง ๔๐ องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษา อย่างทันท่วงทีอาจทําให้เสียชีวิตได้ โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
(๑) ผู้ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดดร้อนจัด
(๒) กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ และผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อน
(๓) ผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง
(๔) ผู้ที่มีภาวะอ้วน
(๕) ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
(๖) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
๒. การป้องกันตนเองจากโรคฮีทสโตรก ดังนี้
(๑) สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี (๒) ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
(๓) ลดหรือเลี่ยงทํากิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนาน ๆ
(๔) สวมแว่นกันแดด กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง
(๕) ควรดื่มน้ำ ๒-๓ ลิตรต่อวัน เพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออก
(๖) หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
(๗) ผู้ที่ออกกําลังกาย ควรเลือกออกกําลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากและเป็นเวลาที่เหมาะสม
01 พฤษภาคม 2566

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย และ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ซึ่งเกิดจากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจานี้ยังพบอีกว่าร่อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตถูกสุนัขของตนเองกัด ข่วน
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
จากการถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เช็คแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง
01 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ Do
20 เมษายน 2566

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันและเงินรางวัลการแข่งขันอาหารพื้นเมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
07 เมษายน 2566

ประกาศผลเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศพด.อบต.สันป่ายาง-ปีการศึกษา-2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
04 เมษายน 2566

เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายาง
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัคร 
23 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
31 มกราคม 2566

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA 2566),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
26 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
26 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
09 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
05 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
07 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (197 รายการ)