ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

1
คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน แก่ผู้ปกครอง

02 พฤษภาคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน พร้อมกับส่งคืนอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวของเด็ก คืนแก่ผู้ปกครอง

07 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดหนองก๋าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
30 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดบ้านสันป่าตึง วัดสันป่าตึง ตลาดบ้านหนองบัว คริสตจักรบ้านหนองบัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
29 มีนาคม 2565

เวทีประชุมปฐมนิเทศโครงการพัฒนากองบุญความมั่นคงทางอาหารเสริมสร้างสังคมสุขภาวะเชียงใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19และปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM2.5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
29 มีนาคม 2565

นายวันชัย นิ่มตระกูล นายก อบต.สันป่ายาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
25 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลสันป่ายาง นำโดยนายวัยชัย นิ่มตระกูล ประธานศูนย์ฯ ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง หารือแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการช่วยเหลือประชาชน และกำหนดมาตรการต่างๆภายในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การระบาด และในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสันป่ายาง มอบเงินบริจาคจากผู้ใจบุญ จำนวนเงิน 1,621 บาท เพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง นำไปดำเนินการจัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลสันป่ายางต่อไป

25 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 6 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
23 มีนาคม 2565

คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
23 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 บริเวณที่พักอาศัยของผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูงที่ดำเนินการกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคงิด 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
23 มีนาคม 2565

นายก มอบหมาย รองนายก ดูงานต้นแบบ พลังน้ำโซล่าเชลล์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการพลังน้ำโซล่าเชลล์เพื่อการเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
22 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาแผนจัดประสบการณ์ กำหนดการอบรมตั้้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

นายวันชัย  นิ่มตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาแผนจัดประสบการณ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายครู  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  กำหนดการอบรมตั้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม  พ.ศ.2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

21 มีนาคม 2565

โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฎิบัติงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
17 มีนาคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ รวมถึงจัดสื่อให้ยืม เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ปิดเรียนระหว่างวันที่ 14 - 31  มีนาคม 2565) 

17 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง นำโดยนายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตั้งโรงทานในงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอยประจำปี 2565 ณ วันหนองก่าย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
17 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (135 รายการ)