ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

1
คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน แก่ผู้ปกครอง

02 พฤษภาคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน พร้อมกับส่งคืนอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวของเด็ก คืนแก่ผู้ปกครอง

07 เมษายน 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ รวมถึงจัดสื่อให้ยืม เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ปิดเรียนระหว่างวันที่ 14 - 31  มีนาคม 2565) 

17 มีนาคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวันและแจกใบงาน/แบบฝึกหัด แก่เด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ รวมถึงจัดสื่อให้ยืม เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ปิดเรียนระหว่างวันที่ 7 - 18  กุมภาพันธ์ 2565) 

08 กุมภาพันธ์ 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำค่าอาหารกลางวันและใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ ครั้งที่ 15 (ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565) 

18 มกราคม 2565

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำค่าอาหารกลางวันและใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนำใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน กรณีพิเศษ (ในระหว่างวันที่ 3 - 14 มกราคม 2565) 

11 มกราคม 2565

เด็กเล็กทุกระดับชั้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับการประเมินพัฒนาการ หลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

เด็กเล็กทุกระดับชั้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับการประเมินพัฒนาการ หลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ทราบว่าพัฒนาการของเด็ก อยู่ในระยะใด และควรส่งเสริมเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง

21 ธันวาคม 2564

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายเงินอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) /ใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน (กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ่ายเงินอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) /ใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน (กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ)

17 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.สันป่าตึง เข้าประเมินฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนการเปิดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน จาก รพ.สต.สันป่าตึง เข้าประเมินการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียน หากมีการประกาศผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

15 พฤศจิกายน 2564

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำค่าอาหารกลางวันและใบงาน/แบบฝึกหัดแจกเด็กเล็กฯ ในช่วงหยุดเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

คณะครูลงพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อนำค่าอาหารกลางวัน ไปมอบให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปให้เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.สันป่ายาง ที่ปิดเรียน ระหว่างวันที่ 13-30 กรกฏาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้นำใบงาน / แบบฝึกหัดให้แก่เด็กเล็กในแต่ละหมู่บ้าน

04 สิงหาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
01 กรกฎาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง มาตรการณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
27 ธันวาคม 2562

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกัน กรณีเด็กติดในรถ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
06 มีนาคม 2562

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกัน กรณีไฟไหม้,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
05 มีนาคม 2562

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกัน กรณีแผ่นดินไหว,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
05 มีนาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)