ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ
         
          1.ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
             
 
            สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง


          2.ส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมศิลปะ จารีต ประเพณีวัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นให้มีการสืบทอด
 
            สู่คนรุ่นหลัง


          3.ส่งเสริมให้ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมุดและยั่งยืน ปราศจากมลพิษ


          4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


          5.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น