ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ
         
          1.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
             
 
             สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง


          2.ส่งเสริมการศึกษา รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
             เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส


          3.บำรุง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


          4.การจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบสุขของประชาชน


          5.สร้างระบบการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน