ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

ประวัติความเป็นมา

 

 

     จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในตำบลสันป่ายาง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทราบว่าการก่อตั้ง
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายางมีมานานกว่า ๔๐๐ ปีแล้ว โดยมีการก่อตั้งชุมชน อยู่ตามพื้นที่
ต่างๆ เป็นกลุ่มๆ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายางนั้นเองสำหรับชื่อของ
ตำบลสันป่ายาง เรียกตามชื่อหมู่บ้านสันป่ายาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด
อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญๆ ของตำบล ซึ่งชื่อของหมู่บ้านนี้
ตั้งขึ้นตามลักษณะทางกายภาพเด่นๆของหมู่บ้าน คือเป็นพื้นที่ที่มีต้นยางใหญ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวน
มาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า “ป่ายาง” ส่วนคำว่า“สัน” เป็นคำพื้นเมือง หมายถึง เนินเขา
หรือแนวเขา คำว่า “สันป่ายาง” จึงหมายถึงแนวสันเขาที่มีต้นยางขึ้นมาก ซึ่งในปัจจุบันยังมีต้นยาง
ขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็น อยู่บริเวณวัดสันป่ายาง  ชาวบ้านได้ใช้สถานที่แห่งนี้  สำหรับทำกิจกรรม
สำคัญๆ ต่างๆ ของหมู่บ้านและตำบล 
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙