ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
2ประกาศเจตนารมณ์ทุจรติคอรับชั่น พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
3ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ต.ค. 2561
4ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 1 ต.ค. 2561
5ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2561
6ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการการทุจริตคอรับชั่น ประจำปี 25631 ต.ค. 2561
7เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
8การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนสันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2561

1