ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.สันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ 25653 พ.ย. 2564
2ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ-และพนักงานจ้าง-256411 พ.ค. 2564
3ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
4ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
6ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
7ข้อบังคับว่่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
8ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน5 ธ.ค. 2563
9คำสั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25625 ธ.ค. 2563
10ประกาศกำหนดขนาดและกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง29 เม.ย. 2563
11คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2563 (เพิ่มเติม)3 ก.พ. 2563
12คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2563 (เพิ่มเติม) 3 ก.พ. 2563
13การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 ต.ค. 2562
14คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการอบต.สันป่ายาง2 ต.ค. 2562
15คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการอบต.สันป่ายาง 28 ธ.ค. 2561
16การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 ต.ค. 2561
17ขออนุมัติแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน1 ต.ค. 2559
18คำสั่งผู้รักษาราชการแทนนายอบต.สันป่ายาง 27 ก.ย. 2559
19มอบอำนาจหน้าที่ให้นายถนัด หยี่หว่า ปฏิบัติราชการแทน30 เม.ย. 2558
20หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล 31 ส.ค. 2548

1