ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ7 พ.ค. 2564
2หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล7 พ.ค. 2564
3ประกาศการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล7 พ.ค. 2564
4การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล7 พ.ค. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
6ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
7ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ7 พ.ค. 2564
8การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม7 พ.ค. 2564
9ข้อบังคับว่่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
10ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
11ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
12ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
13ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
14คำสั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25625 ธ.ค. 2563
15ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน5 ธ.ค. 2563
16ประกาศกำหนดขนาดและกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง29 เม.ย. 2563
17คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2563 (เพิ่มเติม) 3 ก.พ. 2563
18คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2563 (เพิ่มเติม)3 ก.พ. 2563
19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการอบต.สันป่ายาง2 ต.ค. 2562
20การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 ต.ค. 2562

12  >> >|