ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง17 ม.ค. 2565
2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองคลัง10 ม.ค. 2565
3คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้า10 ม.ค. 2565
4คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนายช่างโยธา10 ม.ค. 2565
5คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเกษตร10 ม.ค. 2565
6คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด10 ม.ค. 2565
7คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข10 ม.ค. 2565
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน10 ม.ค. 2565
9คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองช่าง10 ม.ค. 2565
10คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้า10 ม.ค. 2565
11 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี10 ม.ค. 2565
12คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 ม.ค. 2565
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล10 ม.ค. 2565
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้10 ม.ค. 2565
15 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนักวิชาการพัสดุ10 ม.ค. 2565
16คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น13 พ.ค. 2564
17คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ13 พ.ค. 2564
18คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการอปท.13 พ.ค. 2564
19คู่มื่อตามพรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.-253513 พ.ค. 2564
20คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ13 พ.ค. 2564

12  >> >|