ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 พ.ค. 2564
2คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขอข้อมูลข่าวสาร5 พ.ค. 2564
3คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอด์ส5 พ.ค. 2564
4คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ5 พ.ค. 2564
5คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ5 พ.ค. 2564
6คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค5 พ.ค. 2564
7คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขออนุญาตก่อสร้าง5 พ.ค. 2564
8คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขออนุญาตใหม่การขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 พ.ค. 2564
9คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การขออนุญาตใหม่ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด5 พ.ค. 2564
10คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การจดทะเบียนพาณิชย์5 พ.ค. 2564
11คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 พ.ค. 2564
12คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การจัดเก็บภาษีป้าย5 พ.ค. 2564
13คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 พ.ค. 2564
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การดำเนินการช่วยเหลือสาธารณภัย5 พ.ค. 2564
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์5 พ.ค. 2564

1