ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ม.ค. 2565
2หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 ม.ค. 2565
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510 ต.ค. 2564
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510 ต.ค. 2564
5หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510 ต.ค. 2564
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอบต.5 ธ.ค. 2563
7หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งสายงานและระดับข้าราชการ5 ธ.ค. 2563
8หลักเกณฑ์ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครั้งที่ 35 ธ.ค. 2563
9แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562
10หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ต.ค. 2562
11หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2562
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2562
13หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครู 1 ก.ค. 2562
14ซักซ้อมแนวทางเลื่อนขั้นค่าตอบแทนครู 2562 4 เม.ย. 2562
15ซักซ้อมแบบเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค. 2557

1