ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ลำดับรายการวันที่
1การรายงานและติดตามผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)9 ต.ค. 2564
2รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อตบ.สันป่ายาง พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)13 พ.ค. 2564
3รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256411 พ.ค. 2564
4การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)30 ก.ย. 2563
5รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ครั้งที่ 1-2563)1 เม.ย. 2563
6การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-PlanNACC)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ12เดือน)8 ต.ค. 2562
7รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)2 ต.ค. 2562

1