ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ลำดับรายการวันที่
1การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตามระเบียบใหม่7 ธ.ค. 2563
2การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่7 ธ.ค. 2563
3การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 25627 ธ.ค. 2563
4การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์7 ธ.ค. 2563
5คุ่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า7 ธ.ค. 2563
6คู่มือการกำหนดสายงานตำแหน่งและระดับสายงานข้าราชการ7 ธ.ค. 2563
7คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 ธ.ค. 2563
8คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์7 ธ.ค. 2563
9คู่มือการจัดทำงบประมาณ7 ธ.ค. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี7 ธ.ค. 2563
11คู่มือขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี7 ธ.ค. 2563
12คู่มือตัวอย่างคำสั่งงานบุคลากร7 ธ.ค. 2563
13คู่มือตามพรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25357 ธ.ค. 2563
14คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการ อปท.7 ธ.ค. 2563
15คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ7 ธ.ค. 2563
16คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อปท.7 ธ.ค. 2563
17คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้7 ธ.ค. 2563
18คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ธุรการ7 ธ.ค. 2563
19คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7 ธ.ค. 2563
20คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล7 ธ.ค. 2563

12  >> >|