ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
944
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,353
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
61,896
ไอพี ของคุณ
35.172.164.32

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- โรคอุจจาระร่วง 
-:- "Heat stroke" โรคฮีทสโตรก 
-:- การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ประชาสัมพันธ์ Do's and don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมย์ของประมวลจริยธรรมธรรมและมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยืดถือปฏิบัติรวมถึง แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's and Don'ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ 
-:- ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันและเงินรางวัลการแข่งขันอาหารพื้นเมือง 
-:- ประกาศผลเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศพด.อบต.สันป่ายาง-ปีการศึกษา-2566 
-:- เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)
โรคอุจจาระร่วง
"Heat stroke" โรคฮีทสโตรก
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์ Do's and don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566 โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566  
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-003 สายสันป่ายาง-สันป่าตึง 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น (ห้วยหนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น (ห้วยวังครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ลงสู่อ่างโป่งเป้า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขากแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คศล) บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองก๋าย หมู่ที่4 บริเวณหน้าบ้านนางแสงคำ บุรีรัตน์ ถึงหน้าตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 หน้าบ้านนางอนงค์ กองคำ - นายธวัช วังวนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-003 สายสันป่ายาง-สันป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 196-009 สายหลังอ่างโป่งเป้า หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ฝายหล่ายหน้าบริเวณข้างพื้นที่นาของนายตาล ทิพจร 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาเพื่ออุปโภค – บริโภค และการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภค – บริโภค หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง  
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย  
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านผาแด่น หมู่ที่ 6 (ห้วยวังครก) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านผาแด่น หมู่ที่ 6 (ห้วยหนองหวาย)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 

ปางช้าง Elephant Retirement Park
หุบเขาคนโฉด
วัดบ้านเอียก


สมุนไพรยาดอง
ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า
ธูปสมุนไพรไล่ยุง


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเปป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจใน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ