ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือรหัสครุภัณฑ์7 ธ.ค. 2563
2คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร7 ธ.ค. 2563
3คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา7 ธ.ค. 2563
4คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา7 ธ.ค. 2563
5คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี7 ธ.ค. 2563
6คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน7 ธ.ค. 2563
7คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป7 ธ.ค. 2563
8คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น7 ธ.ค. 2563
9คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล7 ธ.ค. 2563
10คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7 ธ.ค. 2563
11คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ธุรการ7 ธ.ค. 2563
12คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้7 ธ.ค. 2563
13คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อปท.7 ธ.ค. 2563
14คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ7 ธ.ค. 2563
15คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการ อปท.7 ธ.ค. 2563
16คู่มือตามพรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25357 ธ.ค. 2563
17คู่มือตัวอย่างคำสั่งงานบุคลากร7 ธ.ค. 2563
18คู่มือขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี7 ธ.ค. 2563
19คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี7 ธ.ค. 2563
20คู่มือการจัดทำงบประมาณ7 ธ.ค. 2563

12  >> >|