ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/f54kq0  หรือ QR Code

22 เมษายน 2564

แจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกฝ่ายสภาอบต. พนักงานอบต. สันป่ายางทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ข้อมูลทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIA) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกฝ่ายสภาอบต. พนักงานอบต. สันป่ายางทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ข้อมูลทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIA) ประจำปี 2564

ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/f54kq0  หรือ QR Code

 

20 เมษายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
30 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
25 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
08 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
08 มีนาคม 2564

ประกาศผลเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง๕การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำปีการศึกษา 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

27 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
25 มกราคม 2564

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
04 มกราคม 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ของจัดเก็บ),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
28 ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว ภาษีอัตราใหม่ 2564 (ของจัดเก็บ),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
28 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
07 ธันวาคม 2563

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รูปภาพแนวเขตตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
07 ธันวาคม 2563

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
07 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (76 รายการ)