ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

1
แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 21,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 21  โดยปิดตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม  2565

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ขอแจ้งให้ประชาชนทราบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ภายในเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

26 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 20,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 20  โดยปิดตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 16  พฤษภาคม  2565

26 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19  โดยปิดตั้งแต่วันที่ 1 - 27  เมษายน   2565

21 เมษายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่องการสวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
12 เมษายน 2565

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย สำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง และผู้มาติดต่อราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
06 เมษายน 2565

การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรการบรรยายและจัดกิจกรรม อ.ดร.จินดา  น้าเจริญ  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

06 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 18,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1  โดยปิดตั้งแต่วันที่ 14 - 31  มีนาคม  2565

10 มีนาคม 2565

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
04 มีนาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 17  โดยปิดตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  - 11 มีนาคม  2565

19 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงาน ของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

 สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงานของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปี 2565  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดได้ตระหนัก และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำปีการศึกษา 2565

โดยรับสมัครใน ระดับอายุ 2 ปี จำนวน 12 คน และระดับอายุ 3 ปี จำนวน 3 คน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ติดต่อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ในเวลาราชการ)

07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16  โดยปิดตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

03 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (158 รายการ)